DA Winnica

Duszpasterstwo Akademickie „Winnica” skupia studentów i absolwentów wśród w pakiecie propozycji formacji duchowej we wspólnotach, ale też wspólnego działania dla dobra innych (w kilku rodzajach wolontariatu), mądrej rekreacji (wyjazdy, bale, zabawy) i pogłębiania wiedzy o świecie, człowieku i Bogu.

DA Winnica to między innymi:

 

Zapraszamy również na stronę Winnicy.