Wtorek 18 października

Iz 49, 14-16 14 Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. 15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.

Więcej

WTOREK 11 PAŹDZIERNIKA

Psalm 139, 1-8; 13-15 1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Panie, przenikasz i znasz mnie, 2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, 3 widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. 4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. 5 Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. […]

Więcej

WTOREK 4 PAŹDZIERNIKA

Wstęp Dzisiejszy fragment będziemy rozważali w kontekście miłości Bożej z jaką stwarzał nas Bóg i z jaką dał nam życie. Pomyśl o tym, że właśnie stajesz przed Bogiem, który jest samą miłością, który kocha Cię szalenie od dnia Twojego stworzenia. Powierz Bogu ten najbliższy czas. Oddaj Mu swoją modlitwę, tak aby wszystko co będzie się działo było skierowane na Boga […]

Więcej

Wtorek 27 września

Łk 9, 51-56 51 Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy 52 i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. 53 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. 54 Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył […]

Więcej

Bądź MAGIS!

Dzisiaj, we wtorek 26.04.2016, startujemy z nowym cyklem modlitw. W tym czasie, przez rozważanie Słowa Bożego i przyglądanie się życiu świętych i błogosławionych, będziemy starali się zobaczyć Boże zaproszenie, do tego, by być „magis„. Słowo „magis” oznacza bardziej, więcej i jest zachętą do większego angażowania się w relację z Jezusem i Jego naśladowanie. Poniżej plan naszych spotkań na kolejne tygodnie. […]

Więcej

Medytacja – 9 września 2014

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna […]

Więcej
1 2 3 4 5